Pretraga

Javne nabavke

Lutrija Bosne i Hercegovine provodi postupke javnih nabavki i dodjeljuje ugovore izabranim dobavljačima, pri tome poštivajući principe sadržane u Zakonu o javnim nabavkama, odgovarajućim podzakonskim, kao i normativnim aktima.
U isto vrijeme, zalaže se za promicanje ekonomskog razvoja u BiH, uz najefikasniji i što ekonomičniji način korištenja sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke, a da preduzme sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, za ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

Unutar Odjeljenja nabave Lutrije BiH poduzimaju se slijedeće aktivnosti:

  1. STRATEŠKE: Planiranje i razvijanje organizacije i infrastrukture nabavke, ciljno određivanje najbolje upotrebe stručnosti i sredstava nabavki, identificiranje standard djelovanja koje treba postići, uspostavljanje kontrole i mehanizama izvještavanja, korištenje stručnosti iz oblasti nabavki za davanje savjeta u vezi sa pitanjima korporativnog upravljanja, doprinos u planiranju Plana nabavki.
  2. UPRAVLJAČKE: Istraživanje razvoja tržišta, istraživanje korporativnih i potreba korisnika, identificiranje toga kako osoblje iz Odjeljenja nabave može najbolje ispuniti te potrebe, obuka i usavršavanje osoblja, mjerenje rezultata nabavke.
  3. OPERATIVNE: Ispitivanje opcija za istraživanje snabdijevanja robama ili uslugama, procjena ponuda i dobavljača, pregovaranje, izrada ugovora i projekata.
  4. ADMINISTRATIVNE: Obrada i otpremanje narudžbenice, upoređivanje potvrda o isporuci/primitku, prijem i provjera faktura, vođenje zapisnika i druge poslove iz djelokruga rada.

Zakon o javnim nabavkama 

Za informacije kako se prijaviti na tender i učestvovati u procesu nabavke kontaktirajte naše Odjeljenje nabave putem telefona: 033/568-605 i 033/223-001 ili e-maila na javne.nabavke@lutrija-bih.ba